Đổi thẻ cào thành tiền mặt - card2k.com
Đổi thẻ cào thành tiền mặt Chào Mừng THÀNH VIÊN MỚI - Sự kiện TẶNG NGAY RANK VIP khi hoàn thành nhiệm vụ mời 5 người dùng, lấy mã tại đây

#API CÓ SẢN LƯỢNG CAO LIÊN HỆ ĐỂ CÓ CHIẾT KHẤU TỐT , HỖ TRỢ ĐẤU NỐI MIỄN PHÍ !

► WEB MIN RÚT 5.000VNĐ TỰ ĐỘNG XỬ LÝ VÀ MIỄN PHÍ RÚT

► SAI MỆNH GIÁ - 50 % THỰC NHẬN MỆNH GIÁ NHỎ HƠN

► SAI NHÀ CUNG CẤP - MẤT THẺ

NHÓM DISCORD HỖ TRỢ

NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ GIÁ CHIẾT KHẤU TỐT!

► CHO PHÉP XÃ THẺ, CHỌN LỌC KHÔNG KHÓA TÀI KHOẢN.

► ĐẤU API TỰ ĐỘNG NÂNG CẤP VIP.
Quý khách cần điền đúng Seri & Nhà Mạng, Cố tình điền sai khiếu nại web KHÔNG xử lý, (nhiều lần => KHÓA TK)

Bảng phí đổi thẻ cào Bạn chưa đăng nhập!

Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ/API 13.5% 15% 15.5% 14.8% 15% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
VIP 13.6% 15.1% 15.6% 14.9% 15.1% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6%
THÀNH VIÊN 13.8% 15.3% 15.8% 15.1% 15.3% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8%

Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
ĐẠI LÝ/API 17% 17% 17% 16.8% 15.5% 13% 13% 13%
VIP 17.1% 17.1% 17.1% 16.9% 15.6% 13.1% 13.1% 13.1%
THÀNH VIÊN 17.3% 17.3% 17.3% 17.1% 15.8% 13.3% 13.3% 13.3%

Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
ĐẠI LÝ/API 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5%
VIP 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6%
THÀNH VIÊN 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8%

Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ/API 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
VIP 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1%
THÀNH VIÊN 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3%

Cấp bậc Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ
ĐẠI LÝ/API 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3%
VIP 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4%
THÀNH VIÊN 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6%

Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ/API 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.2% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6%
VIP 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.3% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7%
THÀNH VIÊN 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.5% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9%

Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
ĐẠI LÝ/API 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
VIP 20.1% 20.1% 20.1% 20.1% 20.1% 20.1% 20.1% 20.1%
THÀNH VIÊN 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% 20.3%

Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ/API 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
VIP 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%
THÀNH VIÊN 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Cấp bậc Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
ĐẠI LÝ/API 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 15.1% 15.1%
VIP 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 15.2% 15.2%
THÀNH VIÊN 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 15.4% 15.4%

Customise Website Thay đổi theo phong cách của bạn
Giao diện Tối & Sáng
Độ rộng nội dung Full Width & Boxed